รายการผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังระบาดในขณะนั้นเป็นลำดับแรก

วัน หัวข้อ
2013-05-02โรคหืด ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-04-25โรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-04-18ไขมันในเลือด ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-04-11โรคนิ่วในกระเพราะปัสสาวะ ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-03-28โรคลำไส้แปรปรวน ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-02-14โรคนอนไม่หลับ ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-02-07โรคหลอดลมอักเสบ ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-01-31โรคไส้เลื่อน ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-01-24โรคอัลไซเมอร์ ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร