รายการผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังระบาดในขณะนั้นเป็นลำดับแรก

วัน หัวข้อ
2019-09-05ป้องกันการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น วัยเรียน
2019-08-08โรคสมองเสื่อม
2019-08-01โรคภูมิแพ้ และการดูแลรักษา
2019-06-27ทำอย่างไรเมื่ออีกฝ่ายนึงเงียบ
2019-06-13การตรวจสุขภาพแรงงานไทยในอิสราเอล
2019-04-18ทะเลาะกัน แต่ไม่เกรี้ยวกราด
2019-04-11ทำอย่างไรให้ไตแข็งแรง
2019-03-21โรคลมแดด / โรคพิษสุนัขบ้า
2019-02-07ดูแลหัวใจไม่ให้ขาดเลือด