รายการผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังระบาดในขณะนั้นเป็นลำดับแรก

วัน หัวข้อ
2020-02-13โรคเครียดภายหลังภยันตราย
2020-02-06วันมะเร็งโลก
2020-01-23เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ
2020-01-16ไวรัสปอดอักเสบสายพันธุ์ใหม่
2019-12-26สุขภาพดี ส่งท้ายปีเก่า 2562
2019-11-14วันผู้สูญเสียบุคคลใกล้ชิดจาการฆ่าตัวตายนานาชาติ
2019-11-07อาการ SBS (โรคตึกเป็นพิษ) ภัยแอบแฝง ก่อโรคร้ายแรงในวัยทำงาน
2019-10-10วันล้างมือโลก / การล้างมือสำคัญอย่างไร
2019-10-03หากโดนสุนัขกัดต้องทำอย่างไร / โรคพิษสุนัขบ้า