รายการกาญจนา ภัทรโชค

สราญรมย์ยามเช้า

โดยคุณ กาญจนา ภัทรโชค

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits

เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวหลากหลายในยามเช้า ทั้งข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและเรื่องราวเกร็ดความรู้ต่างๆ พร้อมแนวทางการจัดการและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการติดตามรับรู้ข่าวสารจากสื่อต่างๆ

วัน หัวข้อ
2014-06-02เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอิตาลี
2014-03-31รัสเซียท้าทายระเบียบโลกใหม่/ IMF อนุมัติเงินกู้ห้าแสนล้านบาท/ ยูเครน ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-03-24ปริศนาเครื่องบิน MH 370/ การแก้ปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-03-10การให้บริการ wifi บนเครื่องบิน ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2013-12-30A Year in Review ดำเนินรายการโดยคุณฉลองขวัญ ถาวรายุศม์
2013-12-09ชีวประวัติของอดีตประธานาธิบดีเนลสัน แมนเดล่า ดำเนินรายการโดยคุณฉลองขวัญ ถาวรายุศม์
2013-11-25การให้ความช่วยเหลือฟิลิปปินส์กรณีภัยพิบัติจากพายุไห่เยี่ยน ดำเนินรายการโดยคุณฉลองขวัญ ถาวรายุศม์ และคุณรัฐพร สมิทธิพิพัฒน์ผล
2013-11-18โฮจิมินห์และการประชุมทูต CLMV
2013-11-04เรื่องเล่าคาราวานไทย-สหรัฐฯ