รายการ


วาไรตี้การทูต

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits 

วัน หัวข้อ
2015-08-17เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับอินโดนีเซีย ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต และคุณรัชดา สุเทพากุล
2015-08-10วันชาติสาธารณะรัฐเอกวาดอร์ ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต
2015-08-03นายกรัฐมนตรีเวียดนามเยือนไทย ดำเนินรายการโดย คุณคณิน บุญญะโสภัต
2015-07-27ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญโสภัต
2015-03-09ล่ามภาษาสเปน/ นักการทูตรุ่นใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณเชษฐ์ธิดา กิตติ์ชัยวัชร์
2015-03-02Congressional Fellowship 2 ดำเนินรายการโดยคุณเชษฐ์ธิดา กิตติ์ชัยวัชร์
2015-02-23Congressional Fellowship ดำเนินรายการโดยคุณเชษฐ์ธิดา กิตติ์ชัยวัชร์
2015-01-19ท่องเที่ยวอินเดีย ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณเชฐร์ธิดา กิตติ์ชัยวัชร์ และคุณบัณฑิตา พิชญากร วีรบุตร
2015-01-12ท่องเที่ยวอินเดีย ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณเชฐร์ธิดา กิตติ์ชัยวัชร์ และคุณบัณฑิตา พิชญากร วีรบุตร