รายการ


วาไรตี้การทูต

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits 

วัน หัวข้อ
2015-11-23โครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต
2015-11-16รัฐปีนัง มาเลเซีย/ วังสระปทุม ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2015-11-02วันรวมญาติเกาหลี ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต
2015-10-26วันชาติออสเตรีย ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต
2015-10-19วันชาติฟิจิ/ วันชาติสเปน ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต
2015-09-28ทูตสหรัฐอเมริกาคนใหม่/ นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม UNGA 70 ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต
2015-09-21วันชาติสาธารณรัฐมอลตา (21 กันยายน) ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต
2015-09-14โครงการนำคณะทูตเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ