รายการ


วาไรตี้การทูต

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits 

วัน หัวข้อ
2015-03-02Congressional Fellowship 2 ดำเนินรายการโดยคุณเชษฐ์ธิดา กิตติ์ชัยวัชร์
2015-02-23Congressional Fellowship ดำเนินรายการโดยคุณเชษฐ์ธิดา กิตติ์ชัยวัชร์
2015-01-19ท่องเที่ยวอินเดีย ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณเชฐร์ธิดา กิตติ์ชัยวัชร์ และคุณบัณฑิตา พิชญากร วีรบุตร
2015-01-12ท่องเที่ยวอินเดีย ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณเชฐร์ธิดา กิตติ์ชัยวัชร์ และคุณบัณฑิตา พิชญากร วีรบุตร
2015-01-05GMS SUMMIT (2) ดำเนินรายการโดยคุณเชฐร์ธิดา กิตติ์ชัยวัชร์
2014-12-29GMS SUMMIT ดำเนินรายการโดยคุณเชฐร์ธิดา กิตติ์ชัยวัชร์ และคุณบัณฑิตา พิชญากร วีรบุตร
2014-12-01วันชาติ UAE ดำเนินรายการโดยคุณวัฒนชัย นิรันดร และคุณเชฐร์ธิดา กิตติ์ชัยวัชร์
2014-11-24เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต ดำเนินรายการโดยคุณวัฒนชัย นิรันดร
2014-11-17วันชาติรัฐโมนาโก ดำเนินรายการโดยคุณวัฒนชัย นิรันดร และคุณเชฐร์ธิดา กิตติ์ชัยวัชร์