รายการ


วาไรตี้การทูต

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits 

วัน หัวข้อ
2016-01-04กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อฉลองการครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สิงคโปร์
2015-12-28การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบรอบ 40 ปี
2015-12-21การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชา ในโอกาสครบรอบ 65 ปี ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ จีรุพันธ์
2015-12-0740 ปีแห่งการสถาปนา สปป.ลาว 2 ธ.ค. 58
2015-11-23โครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต
2015-11-16รัฐปีนัง มาเลเซีย/ วังสระปทุม ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2015-11-02วันรวมญาติเกาหลี ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต
2015-10-26วันชาติออสเตรีย ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต
2015-10-19วันชาติฟิจิ/ วันชาติสเปน ดำเนินรายการโดยคุณคณิน บุญญะโสทัต