รายการ


วาไรตี้การทูต

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits



 

วัน หัวข้อ
2017-10-04มารยาทบนโต๊ะอาหาร
2017-09-27ประวัติศาสตร์การทูต ตอนที่ 2
2017-09-20ประวัติศาสตร์การทูต
2017-09-13เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต
2017-09-06วิวัฒนาการเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของการทูต
2017-08-30กรมพิธีการทูต
2016-01-25รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ จีรุพันธ์
2016-01-18ข้อควรปฏิบัติและพึงระวังของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู/ นครกวางโจว ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ จีรุพันธ์
2016-01-11เส้นทางสู่อาชีพนักการทูต