รายการ


วาไรตี้การทูต

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits 

วัน หัวข้อ
2019-05-08ประวัติศาสตร์การทูตไทยในรัชสมัย รัชกาลที่ 4
2019-04-17ประวัติศาสตร์การทูต ตอนที่ 5
2019-04-10ประวัติศาสตร์การทูต ตอนที่ 4
2019-03-13ประวัติศาสตร์การทูต ตอนที่ 2
2019-02-27ประวัติศาสตร์การทูตไทย ตอนที่ 1
2019-02-06International Geneva
2019-01-23Sponse program
2019-01-02การประชุมระหว่างประเทศ
2018-12-19ความงามกับการทูต