รายการ


วาไรตี้การทูต

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ free hits 

วัน หัวข้อ
2018-09-12Celebrity Diplamacy การทูตคนดัง
2018-08-29P&I ออสเตรเลีย
2018-08-15AI กับการทูต
2018-08-08ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพิธีการทูต
2018-07-25
2018-07-18นโยบายเจนีวา ตอนที่ 3
2018-07-11ภัยพิบัติกับการทูต
2018-06-27World Cup 2018
2018-06-06ศิลปะยึกยือ