รับฟังรายการสด
ฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีตฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีต
13:30-14:00 น.

รายการรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ รภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2018-04-02เทศกาลภาพยนตร์ไทย ณ เมืองมุมไบ ครั้งที่ 2
2018-03-19ประวัติความเป็นมาและประเพณีของจังหวัดปราจีนบุรี
2018-03-12โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักร
2018-03-05โครงการประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ (มูลนิธิไทย)
2018-02-19งานเทศกาลไทยในต่างประเทศที่ออสเตรเลีย
2018-02-12เทศกาลไทยในต่างประเทศ
2018-02-05โครงการบรรพชาอุปสมบท
2018-01-29โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ
2018-01-22ประชาสัมพันธ์โครงการ "การประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์"