รับฟังรายการสด
ยุวทูต On Airยุวทูต On Air
17:30-18:00 น.

รายการรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ รภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2018-01-22ประชาสัมพันธ์โครงการ "การประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์"
2018-01-15โครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ (กัมพูชา เมียนมา ศรีลังกา)
2018-01-08การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดเหวี่ยนคง ประเทศเวียดนาม
2018-01-01กฐินพระราชทาน 2560 ณ ประเทศบังคลาเทศ
2017-12-25ประสบการณ์การเผยแพร่มวยไทยในต่างประเทศของคณะครูมวยไทยค่ายลานนาไฟต์ติ้งมวยไทย
2017-12-18การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดหลิงกวง
2017-12-11การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระเจ้าวีรคำไซยะราม แขวงอุดมไซ สปป. ลาว
2017-12-04การเชิญผ้าพระกฐินมาทอดถวาย เนปาล
2017-11-20การดำเนินงานของมูลนิธิไทย