รับฟังรายการสด
ฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีตฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีต
13:30-14:00 น.

รายการรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ รภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2018-07-09โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่เยอรมนี
2018-06-25โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในอเมริกาใต้ ตอนที่ 3
2018-06-18โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในอเมริกาใต้ ตอนที่ 2
2018-06-11โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคยุโรป ตอนที่ 1
2018-05-21โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในอเมริกาใต้ ตอนที่ 1
2018-05-14การแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร์
2018-05-07การอ่านและท่องจำคัมภีร์อัลกุรอานในต่างประเทศ
2018-04-30Street food Application
2018-04-16การจัดงานสงกรานต์ในต่างประเทศ