รายการ


วัฒนธรรมสัมพันธ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2019-02-11กฐินพระราชทานอินเดีย
2019-01-21กฐินเวียดนาม
2019-01-07โครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดศรีประณิธิปูรณะมหาวิหาร เนปาล
2018-12-31การเชิญผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ เมืองทวาย สหภาพเมียนมา
2018-12-24การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดชัยเสขาราม กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา
2018-12-10กฐินพระราชทานภูฏาน
2018-11-26การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ ประเทศมาเลเซีย
2018-11-19โครงการกฐินพระราชทานในประเทศต่างๆ
2018-10-15คณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ดูแลคณะ 13 หมูป่า อะคาเดมี