รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2020-02-07กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับ PM 2.5
2020-01-31ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในบริบทของความมั่นคง
2020-01-17ธุรกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2019-12-27แผนปฏิบัติการว่าด้วยธุรกิจ และ สิทธิมนุษยชน
2019-12-13กฎหมายที่ดิน
2019-12-06กรอบความร่วมมือแห่งเอเชีย (ACD)
2019-11-29ข้อน่ารู้เกี่ยวกับภาษีปี 2562
2019-09-27กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของคุณลัลลาเบล
2019-09-20กรณีถูกตามรังควาน กฎหมายช่วยได้อย่างไร