รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2019-05-24เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์
2019-05-1717/05/62
2019-05-10การจัดทำรายงานประเทศภายใต้อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน
2019-04-26กฎหมายเกี่ยวกับจราจรที่ควรรู้
2019-04-05กฎหมายรอบตัวน่ารู้ เรื่อง การกดไลก์ กดแชร์ และ เรื่องลิขสิทธิ์
2019-03-22กฎหมายเกี่ยวกับการุณยฆาตทั่วโลก
2019-03-08ภารกิจรักษาสันติภาพของตำรวจไทยในเซาท์ซูดาน
2019-02-22กฎหมายน่ารู้ : สิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
2019-02-15เอกสารราชการสองภาษา : ของขวัญแด่ประชาชน