รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2016-08-08บ้านหลวงราชไมตรี ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-07-04ประเทศไทย กับการพัฒนาพลังงาน ทดแทน AEC ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-06-27Ocean Cleanup Project ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-06-20คงไม่มีใครอยากให้มหาสมุทรกลายเป็น "แพขยะ" ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณจันทรา จารุวัฒน์
2016-06-13วันสิ่งแวดล้อมโลก : เกษตรกรรมเชิงนิเวศ ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณจันทรา จารุวัฒน์
2016-06-06Gree Ocean Strategy ดำเนินรายการโดยคุณปกวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-05-30Green finance ดำเนินรายการโดยคุณปกวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-05-23zero waste village ดำเนินรายการโดยคุณปกวี สาระวรรณ
2016-05-16วัสดุอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(Green Building)