รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2017-11-27มลภาวะทางแสง ปัญหาใหม่ใกล้ตัว
2017-11-201 ปีหลังจากความตกลงปารีสและปัญหาโลกร้อนและเรื่องราวสัตว์โลกที่กำลังหายไป
2017-11-061 ปี เพื่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลกและการประชุม COP 23
2017-10-30Gov Lab ความหวังเพื่อยกระดับบริการภาครัฐอย่างยั่งยืน
2017-10-23แก่นแท้แห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเผยแพร่ในต่างประเทศ
2017-10-16ใต้ร่มพระบารมี พลิกผืนแผ่นดินระแหง แปลงเป็นผืนแผ่นดินทอง
2017-10-09พระราชกรณียกิจพลิกฟื้นผืนป่าชายเลน : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
2017-10-02แผ่นดินทองของไทย ใต้ร่มพระบารมี
2017-09-25เปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์สีเขียวและกิจกรรมปลูกเพ(ร)าะสุข