รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2017-08-07พลังงานหมุนเวียนและ Eco-Cooler
2017-07-31หลอดดูดและไมโครกรีนรักษ์โลกผ่านสิ่งที่จิ๋วแต่แจ๋ว
2017-07-24การขนส่งสาธารณะดีๆ เพื่อสังคมสีเขียว และปุ๋ยเปลี่ยนโลก
2017-07-17โลกเราน่าอยู่ ฤดูฝนฉ่ำเย็น
2017-07-10กิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และทำครัว-ทำสวนรักษ์โลก
2017-07-03"การเดินทางขยะ และเสื้อผ้า" ร่วมสร้างวิถีเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก
2017-06-26บ้านที่น่าอยู่ เมืองที่ยั่งยืน และพลังความสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก
2017-06-19เสียงของเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม
2017-06-12"มิถุนายน" เดือนแห่งการรักษ์สิ่งแวดล้อม