รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2017-10-09พระราชกรณียกิจพลิกฟื้นผืนป่าชายเลน : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
2017-10-02แผ่นดินทองของไทย ใต้ร่มพระบารมี
2017-09-25เปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์สีเขียวและกิจกรรมปลูกเพ(ร)าะสุข
2017-09-18วันโอโซนโลก และการเปลี่ยนอาหารเหลือทิ้งให้มีคุณค่ามากกว่าปุ๋ย
2017-09-11ตามติดเฮอร์ริเคนเออร์มาและความพยายามในการลดการใช้พลังงานฟอสซิลในยานพาหนะ
2017-09-04ฮาร์วีย์ถึงไทย/ ความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
2017-08-21ปิกนิกสีเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อมน่ารู้
2017-08-14ยานยนต์พลังงานสะอาดและเมืองทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม