รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2018-02-19ฝนจ๋า ขอลาก่อน
2018-02-12ถอดบทเรียนจากงานเยาวชน SDGs สร้างด้วยกัน ตอน คบเด็กสร้างเมือง
2018-02-05ถอดบทเรียนจากงานเสวนาระดับเยาวชน SDGs : สร้างด้วยกัน ตอน คบเด็กสร้างเมือง
2018-01-29ปกป้องร่างกายจาก "มลพิษทางอากาศ"
2018-01-22การเสวนาระดับเยาวชน SDGs สร้างด้วยกัน ตอน คบเด็กสร้างเมือง
2018-01-15"บอมบ์ไซโคลน" ปรากฏการณ์ภัยหนาวรับปีใหม่
2018-01-08การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2018-01-01New Year Resolution 2018 : ปณิธาณปีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2017-12-25ของขวัญสำหรับคนพิเศษและความสวยงามของความไม่สมบูรณ์