รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2018-06-25"ผลิตภัณฑ์ย่อยเก่ง Bio-degradable Products"
2018-06-18นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งปี 2018
2018-06-11รุ่งอรุณของการแยกขยะที่โรงเรียนรุ่งอรุณ
2018-06-04World Environment Day 2018 วันสิ่งแวดล้อมโลก
2018-05-28Plastic Free - พรีเมียร์ลีก : ความพยายามรักษาสิ่งแวดล้อมบนเกาะอังกฤษ
2018-05-21Public & Inclusive City ทำเมืองให้สาธารณะ
2018-05-14การบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่ออาหารยืนยาว
2018-05-07แม่น้ำ ท้องทะเล มลพิษ คุกคามอินโดนีเซีย
2018-04-30"ชุมชนปลอดโฟม" ห่างไกลจากภัยเงียบ