รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2013-05-06ชุมชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-04-29สำนึกคนต้นน้ำ/ อนุรักษ์พลังงาน : กังหันลมสูบน้ำ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-04-22สายน้ำแห่งการเรียนรู้ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-04-15ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-04-01ผลกระทบสิ่งแวดล้อม/ ข่าว ETS ดำเนินรายการโดยคุณสุชยา ตันเจริญผล
2013-03-25World Teak Conference/ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-02-11ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ Green Diplomacy และความรู้โครงกการในพระราชดำริ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-02-04มรดกความทรงจำแห่งโลกของไทย (UNESCO)/ ข่าวพยูนที่ จ.กระบี่ ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล
2013-01-28ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (ต่อ)/ ความรู้ยูเนสโก + ความสัมพันธ์ไทย/ มรดกความทรงจำของโลก ดำเนินรายการโดยคุณสุชญา ตันเจริญผล