รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2018-08-27ติดตามสถานการณ์เมืองทรุดตัว
2018-08-20มหกรรมกีฬากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ เอเชี่ยนเกมส์ 2018 โอลิมปิก 2020
2018-08-13สถานการณ์สัตว์ใกล้สูญพันธ์ 2018
2018-08-06
2018-07-30คลื่นความร้อนเล่นงานญี่ปุ่น สัญญาณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2018-07-23วงการกีฬากับการแก้ปัญหาขยะพลาสติก
2018-07-16น้ำท่วมญี่ปุ่น อุทกภัยใหญ่ในรอบ 36 ปี
2018-07-09The Ocean Clean up Project ​: ภารกิจทำความสะอาดมหาสมุทรของหนุ่มโย 23 ตอน 2
2018-07-02The Ocean Cleanup Project ภาระกิจทำความสะอาดมหาสมุทรของหนุ่มวัย 23