รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2016-09-12ปะการังฟอกขาว ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ
2016-09-05โครงการแยกแลกเบี้ย ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ
2016-08-29บัววัฒนารีสอร์ท บ้านต้นไม้ ดึงธรรมชาติลดพลังงาน ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ
2016-08-22เทคโนโลยีสะอาด ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ
2016-08-15การแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยเมกะโปรเจคของเนเธอร์แลนด์ ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-08-08บ้านหลวงราชไมตรี ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-07-04ประเทศไทย กับการพัฒนาพลังงาน ทดแทน AEC ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-06-27Ocean Cleanup Project ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2016-06-20คงไม่มีใครอยากให้มหาสมุทรกลายเป็น "แพขยะ" ดำเนินรายการโดยคุณปถวี สาระวรรณ และคุณจันทรา จารุวัฒน์