รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2017-02-27รวมเรื่องสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีน อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี พงษ์สระพัง
2017-02-20รวมเรื่องสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีน อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี พงษ์สระพัง
2017-02-13ถุงพลาสติกใบนี้ ควรฟรี หรือ จ่าย ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีน อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี พงษ์สระพัง
2017-02-06รวมข่าวสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีน อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี พงษ์สระพัง
2017-01-30นาซายืนยัน 2016 คือปีที่ร้อนที่สุดในรอบแสนปี ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ และคุณมนัสวี
2017-01-23ทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2017-01-16รู้ทันสถานการณ์สิ่งแวดล้อมรอบโลก ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีน อนุสนธิ์ และคุณมนัสวี พงษ์สระพัง
2017-01-099 เรื่องราวอีกก้าวของการปกป้องสิ่งแวดล้อม 2559 ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์
2017-01-0210 หนังรักษ์โลก ดำเนินรายการโดยคุณเอกปวีณ อนุสนธิ์