รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2017-09-18วันโอโซนโลก และการเปลี่ยนอาหารเหลือทิ้งให้มีคุณค่ามากกว่าปุ๋ย
2017-09-11ตามติดเฮอร์ริเคนเออร์มาและความพยายามในการลดการใช้พลังงานฟอสซิลในยานพาหนะ
2017-09-04ฮาร์วีย์ถึงไทย/ ความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
2017-08-21ปิกนิกสีเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อมน่ารู้
2017-08-14ยานยนต์พลังงานสะอาดและเมืองทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2017-08-07พลังงานหมุนเวียนและ Eco-Cooler
2017-07-31หลอดดูดและไมโครกรีนรักษ์โลกผ่านสิ่งที่จิ๋วแต่แจ๋ว
2017-07-24การขนส่งสาธารณะดีๆ เพื่อสังคมสีเขียว และปุ๋ยเปลี่ยนโลก