รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการ


รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวของไทย และความร่วมมือในประชาคมโลกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการสร้างความตระหนักแก่คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2018-12-10บทบาทภาคเอกชนและประชาสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2018-12-034 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2018
2018-11-26Low Carbon Tourism
2018-11-19Single-USE คำแห่งปี 2018 กับการท่องเที่ยวแบบ Zero Waste
2018-11-12การจัดการขยะในที่ทำงาน ตอนที่ 2
2018-11-05การจัดการขยะในที่ทำงาน
2018-10-29หุ่น "วิลสัน" กับภารกิจกวาดขยะในมหาสมุทรแปซิฟิค
2018-10-22ถนนขยะพลาสติก Plastic Road
2018-10-15วิกฤติขยะอาหารกับวันอาหารโลก World Food Day 2018