รายการจุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช


ณัฐวรา เนียมแก้ว


ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

รอบรู้เศรษฐกิจ

โดยคุณ จุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช, ณัฐวรา เนียมแก้ว, ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2020-07-14ไทยติด 60 อันดับแรกด้านระบบพลังงานของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงสู้อนาคตประจำปี 2020
2020-07-07นครหยินชวน ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพิ่มอีก 189 โครงการ
2020-06-09หูหนานพลิกวิกฤตปรับเครื่องบินโดยสารเป็นเครื่องบินคาร์โก้สู้พิษ COVID-19
2020-05-26ราคาน้ำมันโลกตกต่ำที่มีต่อเศรษฐกิจไนจีเรีย
2020-05-19โอกาสของไทยกับการตีตลาดน้ำผึ้ง
2020-05-12แนวโน้มการปกป้องตลาดสินค้าเกษตรของจีนจากวิกฤต COVID-19
2020-04-28UNCTAD วิเคราะห์ผลกระทบของการระบาด
2020-04-21ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19
2020-04-07ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19