รายการจุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช


ณัฐวรา เนียมแก้ว


ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

รอบรู้เศรษฐกิจ

โดยคุณ จุฑามาศ ลิ้มวงศกรวณิช, ณัฐวรา เนียมแก้ว, ธัญญ์ฐิตา ศศิสุริยาภูมิ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2020-04-28UNCTAD วิเคราะห์ผลกระทบของการระบาด
2020-04-21ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19
2020-04-07ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19
2020-03-24ม.วิทย์ 2 เทคโนโลยีฮ่องกง ติดเครื่องตรวจ COVID-19
2020-03-17Staff Sharing จีน
2020-03-10เซี่ยงไฮ้ 2562 เนื้อหอม
2020-03-03ช่วงวิกฤต corona ไวรัส
2020-02-25จีนเร่งปรับปรุงกฎระเบียบท้องถิ่น/ Brexits
2020-02-18ลาวเปิดด่านสากล