รายการ


รอบรู้เศรษฐกิจ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


รอบรู้เศรษฐกิจ

วัน หัวข้อ
2019-08-27ทย-ฟินแลนด์ ร่วมส่งเสริม digital startups พร้อมพัฒนาเป็นการค้าสองทางแทนการค้าดั้งเดิม
2019-08-20เจาะลึกนโยบายท่องเที่ยวเช็ก / นิวซีแลนด์เลิกใช้พลาสติก
2019-08-13ไต้หวันพัฒนาพลังงานลม / จับตาเศรษฐกิจ สปป.ลาว
2019-08-06อุตสาหกรรมมังสวิรัตโตต่อเนื่อง / Dubai Expo 2020
2019-07-30ฟิลิปปินส์สร้างระบบรับรองฮาลาล
2019-07-23ฟิลิปปินส์ประกาศเลิกนำเข้าเนื้อสัตว์จากเยอรมนีป้องกันโรค ASF
2019-07-16UNCTAD รายงานการลงทุน / สิงคโปร์บริโภคเนื้อทางเลือก
2019-07-09ถั่วเหลืองสหรัฐฯ / EU เผยแพร่รายงานอุปสรรคการค้า
2019-07-02ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจญี่ปุ่น