รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-01-16ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-01-15กรมการกงสุลเปิดบริการวันเสาร์/ แรงงานไทยในบูรไน และมาเลเซีย/ ตอบไปรษณียบัตร ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-01-14กพช. ปล่อยตัว น.ส.ราตรี ลดโทษนายวีระ/ ทิศทางเศรษฐกิจจีน/ เลขาธิการอาเซียนคนใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-01-11เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์/ เลขาธิการอาเซียนคนใหม่ แก้ทะเลจีนใต้/ คาดลงทุนในพม่ายังเสี่ยงสูง ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-01-10นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีแผนเยือนไทย/ ญี่ปุ่นเพิ่มงบประมาณกลาโหม/ ภัยหนาวอินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-01-09รองนายกรัฐมนตรี พบ รัฐมนตรีว่าการมาเลเซีย/ การส่งออกข้าวของพม่า/ กองทัพพม่าปราบกบฎกะฉิน ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-01-08คดีเขาพระวิหาร/ ข่าวรอบประเทศเพื่อนบ้าน/ สรุปข่าวประจำวัน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-01-07สะพานมิตรภาพไทย-ลาว/ ข่าวรอบประเทศเพื่อนบ้าน/ สรุปข่าวประจำวัน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-01-04สภากล่าวผ่าน กม. คลัง สหรัฐฯ/ เศรษฐกิจสิงคโปร์พ้นภาวะถดถอย/ พม่าปราบกบฎกะฉิ่น ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา