รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-06-07FTA Thai-EU/ US ห้ามนำเข้าขิงจากไทย/ โรดโชว์การค้า ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-06-06สัมภาษณ์กงสุลอุมาร (กงสุลใหญ่การาจี)/ โรงงานนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ/ ชายฝั่งโขงไทย+ลาว พบพระพุทธรูป ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-06-05ขยายกองทัพญี่ปุ่น/ ไทยชวนลงทุนในทวาย/ คณะรัฐมนตรีแอฟริกา-ญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-06-04ไข้หวัดนก/ คณะรัฐมนตรีร่วมไทย-ลาว ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-06-03ไข้หวัดนก/ การเข้าเมืองผิดกฎหมาย/ การจัดเทศกาลไทยในประเทศต่างๆ ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-05-31ฉลอง 180 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ/ ไทย-กัมพูชา ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ/ เกาหลีเหนือ-ใต้ จับมือธุรกิจ ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-05-30ฟิลิปปินส์เพิ่มงบทหาร/ เยอรมันต้อนรับนายกรัฐมนตรีจีน/ พม่าคุมประชากรโรฮิงญา ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-05-29การประชุม Asia-Pasific water summit,สภากทม.ขยายสัมพันธ์สภาLA ,UN ผ่าน กม. สมรสเกย์ ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-05-28สัมภาษณ์พระ Africa . หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง.วันวิสาขบูชาที่เจนไน.เที่ยวเวียงจันทร์ วังเวียง ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา