รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-07-29สอท. ณ กรุงจาการ์ตา สนับสนุนกิจกรรม นักศึกษาไทยมุสลิม/ หลงเสน่ห์ลาว ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-07-26เปิดตัว Tahibiz.net/ ประธานาธิบดีจีนเยือนเกาหลีเหนือ/ เรือผู้ลี่ภัยนอกเกาะชวา ดำเนินรายโดยคุณวนิดา พหลพยุหเสนา
2013-07-25ไทยชี้แจง EU ไม่มีค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง/ พม่าปล่อยนักโทษการเมือง/ ไทย จีน ลาว พม่า ร่วมมือลาดตระเวนแม่น้ำโขง ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-07-24วันอาสาฬหบูชา Fortune Global Forum 2013/ โครงการมิตรลุ่มแม่น้ำโขง 2556/ ลาว-ไทย มิตรประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-07-23วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา/ เศรษฐกิจไทย/ ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-07-22สัมภาษณ์เยาวชนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-07-19สถานการณ์ในซีเรีย/ ตลาดข้าวนึ่งช่วงรอมฎอน/ เกาหลีเหนือซื้อชิ้นส่วนนิวเคลียร์ ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-07-18การประชุมเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด/ ประธานาธิบดีพม่าเยือนอังกฤษ/ ADB ปรับลดเศรษฐกิจเอเชีย ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพยุหเสนา
2013-07-17เข้าพรรษา/ อาสาฬหบูชา ประเพณีในวันสำคัญ/ ข่าวในรอบสัปดาห์ในประเทศเพื่อนบ้าน ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ