รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-08-15เลือกตั้งกัมพูชา,แรงงานถูกลักพาตัวที่ไนจีเรีย,มาเลเซียจับเจ้าของโรงแรมให้ชาวพุทธใช้ห้องละหมาด
2013-08-14มุมมองอาเซียน/ ทิศทางโอกาสการลงทุนของ 3 ออท./ กิจกรรมของภริยา ออท. ประจำประเทศไทย/ บทวิเคราะห์ "นับถอยหลังสู่อาเซียน" ของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี่ยนเจริญ
2013-08-13แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น/ 46 ปี อาเซียน/ กฎหมายธนาคารกลางในเมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-12วันแม่/ แรงงานต่างด้าวในไทย/ การค้ามนุษย์ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-09กิจกรรมวันอาเซียน/ ไฟไหม้สนามบินไนโรบี/ ไข้หวัดนกในจีน ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-08-08สหรัฐประชุมสอท. 19 แห่งในตะวันออกกลาง/ จีน+ญี่ปุ่น เสริมศักยภาพทางน้ำ/ นสพ. วอชิงตันโพสต์ ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-08-07ความสัมพันธ์ ไทย-พม่า / รู้จักประเทศพม่ากันแค่ไหน/ โครงการ "ทวาย" กับความคืบหน้า ผลดี/ผลเสีย/ โอกาสการลทุนในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-08-06เยือนเมียนมาร์ "โครงการส่งเสริมความสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-05การเฉลิมฉลองวันอาเซียน/ กิจกรรมต่างๆ/ อาเซียน-จีน/ ThaiBiz.net ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ