รายการวีนัส อัศวภูมิ


หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง


อัจจิมา จันทวี


วัลยา รื่นบุตร


ธีรเจต กลางนุรักษ์


พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, หทัยกานต์ ฤกษ์จำนง, อัจจิมา จันทวี, วัลยา รื่นบุตร, ธีรเจต กลางนุรักษ์, พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-06-21ไฟป่าในอินโด/ เปิดด่านไทย-พม่า/ รับมือโรฮิงญา ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-06-20การประชุม G8 / ไทย-พม่า โครงการทวาย/ นายกัฐมนตรีโรดโชว์ยุโรป ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-06-19การประชุมสุดยอด G-8 / ไทย-พม่า จับมือโครงการทวาย/ โรดโชว์ต่างประเทศดึงนักลงทุนเข้าไทย ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-06-18สัมภาษณ์ครูจากสงขลา/ สหภาพยุโรปและอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-06-17สัมมนาวิทยุมุสลิม ภูเก็ต ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-06-14จีนส่งนักบินขึ้นสู่อวกาศ, รัฐสภาเวียดนามลงคะแนน, อียอปต์ขวางเอธิโอเปียสร้างเขื่อน ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-06-13ญี่ปุ่นจะยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย/ การประชุม FEALAC ครั้งที่ 6/ ญี่ปุ่นกระตุ้นเศรษฐกิจ ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-06-12การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ไทย-กัมพูชา/ ไทยถูกตัดสิทธิ World Expo/ ความสัมพันธ์อาเซียนกับสหรัฐอเมริกา ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-06-11โครงการสอนภาษาไทยที่อาบูดาบี/ World Economic Forum เมียนมาร์/ งานวัฒนธรรมไทยที่บาห์เรน ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา และคุณชนะ เมี้ยนเจริญ