รายการธิดาภา สิทธิกรไพบูลย์

รอบบ้านเรา : อิเหนาบุษบา

โดยคุณ ธิดาภา สิทธิกรไพบูลย์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

สอนการเรียนรู้ภาษาอินโดนีเซียและเกร็ดความรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย

วัน หัวข้อ
2018-04-10อิเหนาตะลอนชวา และเดือนในภาษาอินโดนีเซีย
2018-04-03นี่ นั่น โน่น วรรณะในภาษาอินโดนีเซีย
2018-03-27อิเหนาแนะนำตัว : การแนะนำตัวเองในภาษาอินโดนีเซีย
2018-03-20แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและขอแนะนำในการท่องเที่ยวอินโดฯ
2018-03-13อิเหนา ทักทาย ทำทักทายภาษาอินโดนนีเซีย
2018-03-06เปิดบ้านอิเหนา : คำชวาในภาษาไทย