รายการธิดาภา สิทธิกรไพบูลย์

รอบบ้านเรา : อิเหนาบุษบา

โดยคุณ ธิดาภา สิทธิกรไพบูลย์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

สอนการเรียนรู้ภาษาอินโดนีเซียและเกร็ดความรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย

วัน หัวข้อ
2019-02-05การนัดหมายเวลา และสถานที่ในภาษาอินโดนีเซีย ตอนที่ 3
2019-01-29การนัดหมายเวลา และสถานที่ในภาษาอินโดนีเซีย ตอนที่ 2
2019-01-22การนัดหมายนภาคอินโดนีเซีย
2019-01-08อิเหนาบุษบา พาช้อปปิ้ง
2019-01-01เปิดตัวบุษบาพลอย รับปีใหม่ และ ทวนภาษาอินโดนีเซียที่เคยเรียนไป
2018-12-25อิเหนาบุษบา ทิ้งทวนบาหลี
2018-12-18อิเหนาบุษบา พาเที่ยว
2018-12-04อิเหนาชวนชิม (ตอนจบ)
2018-11-27อิเหนาพาทานอาหารบาหลี ตอนที่ 2