รายการพีร์ภากรณณ์ เนียมใย


พัชรพร คามะนา

รอบบ้านเรา จับตาเอเชียตะวันออก

โดยคุณ พีร์ภากรณณ์ เนียมใย, พัชรพร คามะนา

วัน หัวข้อ
2019-08-30การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเกาหลีใต้
2019-08-16พัฒนาการเศรษฐกิจสปป.ลาว และ เวียดนาม
2019-08-09หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของไทยในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ครั้งที่ 52
2019-08-02เส้นทางสายใย เชื่อมไทย-เพื่อนบ้าน ความเชื่อมโยงไทย-สิงคโปร์
2019-07-26เส้นทางสายใยเชื่อมไทย-เพื่อนบ้าน : ไทย-มาเลเซีย
2019-07-19เครือข่ายรถไฟจีน
2019-07-12เส้นทางสายใยเชื่อมไทย เพื่อนบ้าน : ความเชื่อมโยงไทย-เมียนมา
2019-07-05เส้นทางสายใยเชื่อมไทย เพื่อนบ้าน ตอนที่ 2 ไทย: สปป.ลาว
2019-06-28สายใยเชื่อมไทย-เพื่อนบ้าน ตอนที่ 1 : ไทย-เมียนมา