รายการพีร์ภากรณณ์ เนียมใย


พัชรพร คามะนา

รอบบ้านเรา จับตาเอเชียตะวันออก

โดยคุณ พีร์ภากรณณ์ เนียมใย, พัชรพร คามะนา

วัน หัวข้อ
2019-06-28สายใยเชื่อมไทย-เพื่อนบ้าน ตอนที่ 1 : ไทย-เมียนมา