รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2019-10-01การบอกเวลาในภาษาอินโดนีเซีย
2019-09-30ติดตามความเคลื่อนไหว แนวทางการดำเนินการภารกิจฮัจย์ ซาอุดีฯ
2019-09-23พัฒนาการ การดำเนินงานกิจการฮัจย์ของซาอุดีอาราเบีย
2019-09-18ความเชื่อเรื่องความตายในอาเซียน : กระสือ
2019-09-16ความเชื่อเรื่องความตายในอาเซียน : กระสือ
2019-09-11ความเชื่อเรื่องความตายในอาเซียน : สิงคโปร์
2019-08-28ความเชื่อเรื่องความตาย รอบบ้านเรา : อินโดนิเซีย
2019-08-26ความเชื่อเรื่องความตายรอบบ้านเรา : มลายู
2019-08-23ธุรกิจ Start up ในเวียดนาม