รายการเบญจาภา ทับทอง


วนิดา พหลพลพยุหเสนา


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, วนิดา พหลพลพยุหเสนา, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2020-07-14ความสุขภายในช่วง COVID-19
2020-07-13ประวัติพญานาคในกัมพูชา
2020-07-0904/08/2563
2020-07-08ชีวิคนไทยในต่างประเทศในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และการ Stay home
2020-07-06ไวรัสโควิด รับมือรอบที่ 2
2020-07-0202/07/2563
2020-07-0101/07/2563
2020-06-29ประวัติตู้ไปรษณีย์ไทย
2020-06-25สนับสนุนแรงงานไทยไปต่างประเทศหลัง COVID-19