รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2020-02-13นรม.ไม่อนุญาตเรือสำราญเข้าฝั่ง / เยียวยาผู้เสียหายที่โคราช
2020-02-12นานาชาติร่วมแสดงความเสียใจ / โคโรนาไวรัส
2020-02-10ไวรัสโคโรน่า
2020-02-06การนำคนไทยในอู่ฮั่นกลับประเทศไทย
2020-02-04คำศัพท์ที่น่าสนใจและการสร้างประโยคคำถามในภาษาอินโดนีเซีย ตอนที่ 2
2020-02-03ความเป็นมาของโขน ศิลปะชั้นสูง ตอนที่ 2
2020-01-30โคโรนาไวรัส
2020-01-27ความเป็นมาของโขน ศิลปะชั้นสูง
2020-01-23ความสัมพันธ์ 70 ปี ไทย-อินโดนีเซีย