รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับประเทศ เพื่อนบ้านของไทย และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหว ต่างๆ ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2019-06-0404/06/2562
2019-05-31ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา
2019-05-29ความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลาง ตอนที่ 2
2019-05-27ความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลาง
2019-05-2424/05/62
2019-05-22ความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลาง
2019-05-17ความสัมพันธ์ไทย-จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลีใต้
2019-05-10การประชุมข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ 2