รายการยุวทูต ออนแอร์1


ยุวทูต ออนแอร์2


ยุวทูต ออนแอร์ 3


ยุวทูต ออนแอร์ 4

ยุวทูต On Air

โดยคุณ ยุวทูต ออนแอร์1, ยุวทูต ออนแอร์2, ยุวทูต ออนแอร์ 3, ยุวทูต ออนแอร์ 4

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2020-02-14สัมภาษณ์คณะยุวทูตเยือนปรูไร
2020-02-07สัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร
2020-01-31สัมภาษณ์นักเรียนเมืองร้อยเอ็ด
2020-01-17สัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
2020-01-03สัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนสันป่าตองฯ จังหวัดเชียงใหม่
2019-12-13ยุวทูตความดีน้อมสักการะองค์ภูมินทร์ ตอนที่ 2
2019-12-06ยุวทูตความดีน้อมสักการะองค์ภูมินทร์ ตอนที่ 1
2019-11-2929/11/2562
2019-11-2222/11/2562