รายการ


มองเศรษฐกิจ

 

                              จำนวนผู้ฟังรายการ free hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ

 

วัน หัวข้อ
2016-03-15มาตราการการกระตุ้นศก. การคำนวนภาษีรายได้ 2558 (ค่าลดหย่อน)
2015-06-02APGC - SOM2 / MRT
2014-10-10 "เศรษฐกิจอินเดีย" โดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุทธยา
2014-10-03Middle Income Trap/ ส้มโอไทยในญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2014-09-26ข่าวเศรษฐกิจ/ มองโกเลีย ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2014-09-19ข่าวเศรษฐกิจ/ สก๊อตแลนด์ ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2014-09-12World Economic Forum/ ข่าวเศรษฐกิจ ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2014-09-05ข่าวเศรษฐกิจ/ ยูเครน ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2014-08-29เศรษฐกิจไทย,เศรษฐกิจฝรั่งเศส โดยกองลาภ ทินกร ณ อยุธทยา