รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2019-07-31เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2019-07-24เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2019-07-17พระมหากรุณาธิคุณด้านแหล่งน้ำ
2019-07-10งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562
2019-07-03พระมหากรุณาธิคุณด้านแหล่งน้ำ
2019-06-26วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช
2019-06-19พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 16
2019-06-12พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 15
2019-05-29พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 14