รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2018-09-19ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต
2018-09-12ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต (2)
2018-09-05ถอดรหัสกษัตริน์ผู้มองเห็นอนาคต (1)
2018-08-29
2018-08-22พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2018-08-15เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (3)
2018-08-08เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
2018-08-01เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (1)
2018-07-25เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว