รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2019-09-25ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค
2019-09-18กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค
2019-09-11กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค
2019-08-28พระราชปณิธาน "ธรรมิกราชินี" ตอนที่ 1
2019-08-21พระสุนทรีวาณี
2019-08-14พระสุนทรีวาณี
2019-08-07พระสุนทรีวาณ์
2019-07-31เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2019-07-24เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว