รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะสำนักราชฯ

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2018-07-11พระราชกรณียกิจด้านความมั่นคง ตอนที่ 2
2018-07-04พระราชกรณียกิจด้านความมั่นคง ตอนที่ 1
2018-06-27อุปกรณ์ทรงงานในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 13
2018-06-20อุปกรณ์ทรงงานในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 12
2018-06-13อุปกรณ์ทรงงานในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 11
2018-06-06อุปกรณ์ทรงงานในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 10
2018-05-30อุปกรณ์ทรงงานในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 9
2018-05-23อุปกรณ์ทรงงานในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 8
2018-05-16อุปกรณ์ทรงงานในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 7