รายการกีรดิต สัจเดว์

บัวแก้ววันนี้

โดยคุณ กีรดิต สัจเดว์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์ และภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ คณะผู้แทนถาวรฯ สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ตลอดจนเสนอเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจต่างๆ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์งานที่สำคัญๆ ในรอบเดือน นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับรายการ จึงมีการตั้งคำถามประจำสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ฟังส่งคำตอบทางไปรษณียบัตรมาร่วมสนุกกับทางผู้จัดรายการ ซึ่งหากตอบถูกและโชคดี ก็จะได้รับรางวัลเป็นของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ ส่งไปให้ถึงบ้านอีกด้วย

วัน หัวข้อ
2016-06-07ภารกิจกระทรวงการต่างประเทศตามหลัก SEP ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-05-31ภารกิจ/กิจกรรมสำคัญในรอบสัปดาห์ (MFA CEO Forum/ คณะธุรกิจบราซิลเยือนไทย ดำนเนิรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-05-24ผลการเยือนรัสเซียของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่ 17-20 พ.ค. 2559 ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-05-17นายกรัฐมนตรีเยือนรัสเซีย/ การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซีย สมัยพิเศษ ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-05-10รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนเมียนมา/ การประชุมกลุ่ม 77 ที่พัทยา/ UNSC/ โครงการ CLMV ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-05-03CICA ครั้งที่ 23 และงานเมาลิด/ กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-04-26ภารกิจสำคัญในรอบสัปดาห์+ประชาสัมพันธ์ทุนต่างๆ ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-04-19Latin Link เยือนคิวบา/ ตัวอย่างงานสงกรานต์กระทรวงฯ ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-04-12งานกาชาด + ประวัติกาชาด ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร