รายการกีรดิต สัจเดว์

บัวแก้ววันนี้

โดยคุณ กีรดิต สัจเดว์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์ และภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ คณะผู้แทนถาวรฯ สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ตลอดจนเสนอเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจต่างๆ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์งานที่สำคัญๆ ในรอบเดือน นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับรายการ จึงมีการตั้งคำถามประจำสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ฟังส่งคำตอบทางไปรษณียบัตรมาร่วมสนุกกับทางผู้จัดรายการ ซึ่งหากตอบถูกและโชคดี ก็จะได้รับรางวัลเป็นของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ ส่งไปให้ถึงบ้านอีกด้วย

วัน หัวข้อ
2016-11-15ผลการประชุม ออท./กงสุลใหญ่ 2559/ ตลาดคลองผดุงฯ+การประชาสัมพันธ์งานในกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-11-08ภารกิต+กิจกรรมกระทรวงฯในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (1-8 พ.ย. 59) ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-11-01วาระพิเศษเพื่อแสดงความอาลัยฯ ใน UN/ ประชาสัมพันธ์งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-10-18ภารกิจหลักของกระทรวงและการประชุมหลักในเดือนตุลาคม 2559 ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-10-18กิจการลูกเสือโลก และลูกเสือไทย ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-10-11การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือครั้งที่ 2 และ AEMM ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ลิ้มเจริญ
2016-10-04ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่ กทม. ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-09-27รีวิวกิจกรรมกระทรวงในรอบปี 2559 โดยคุณวัลยา
2016-09-20สัมภาษณ์ประสบการณ์การทำงานในกรมสารนิเทศ ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร