รายการกีรดิต สัจเดว์

บัวแก้ววันนี้

โดยคุณ กีรดิต สัจเดว์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์ และภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ คณะผู้แทนถาวรฯ สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ตลอดจนเสนอเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจต่างๆ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์งานที่สำคัญๆ ในรอบเดือน นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับรายการ จึงมีการตั้งคำถามประจำสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ฟังส่งคำตอบทางไปรษณียบัตรมาร่วมสนุกกับทางผู้จัดรายการ ซึ่งหากตอบถูกและโชคดี ก็จะได้รับรางวัลเป็นของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ ส่งไปให้ถึงบ้านอีกด้วย

วัน หัวข้อ
2017-10-03แนวปฏิบัติการแต่งกายไว้ทุกข์การถวายสักการะพระบรมศพ ก่อนวันที่ 5 ต.ค. 2560
2017-09-26เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน
2017-09-19อาเซียน 4.0/ Thailand 4.0
2017-09-12แผนพัฒนาสู่ "ดิจิทัลไทยแลนด์" พาประเทศสู่ความมั่งคั่งและมั่นคง
2017-09-05การจัดการแสดงโขนและนิทรรศการเผยแพร่ราชกรณียกิจสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
2017-08-29ดอกไม้จันทร์..ดอกไม้งามถึงผู้วายชนม์/ เปิดความหมายดอกไม้จันทร์
2017-08-22กระทรวงการต่างประเทศมอบเงินเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ ซีเกมส์ 2017
2017-08-15การอบรม/ สัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก ปี 2560
2017-08-08วันก่อตั้งสมาคมอาเซียน 8 สิงหาคม