รายการกีรดิต สัจเดว์

บัวแก้ววันนี้

โดยคุณ กีรดิต สัจเดว์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์ และภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ คณะผู้แทนถาวรฯ สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ตลอดจนเสนอเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจต่างๆ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์งานที่สำคัญๆ ในรอบเดือน นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับรายการ จึงมีการตั้งคำถามประจำสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ฟังส่งคำตอบทางไปรษณียบัตรมาร่วมสนุกกับทางผู้จัดรายการ ซึ่งหากตอบถูกและโชคดี ก็จะได้รับรางวัลเป็นของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ ส่งไปให้ถึงบ้านอีกด้วย

วัน หัวข้อ
2017-07-18The Colours of Africa : Opportunity Friendship and Cooperation
2017-07-11บัวแก้วสัญจร กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด/ เทศกาลไทยในต่างประเทศ การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างแดน
2017-07-04การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ 5-6 ก.ค. 2560 ที่กรุงเทพมหานคร
2017-06-27ชุมชนไทยร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ณ นครเซี่ยเหมิน/ กิจกรรมนักธุรกิจไทยในเซี่ยงไฮ้/ ช่วยเหลือพนักงานนวดไทย
2017-06-20เทศกาลอาหารไทย/ โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์ ณ นครเซี่ยงไฮ้
2017-06-13รายงานการจัดอันดับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวปี 2559 ของ WEF/ โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อจัดทำปฏิทินมุสลิม 2560
2017-05-30
2017-05-16รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมเส้นทางสายไหม/ การช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยในอินโดนีเซีย
2017-05-09จิตอาสาร่วมประดิฐ์ดอกไม้จันทร์/ ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 130 ปี/ Thai corner โมซัมบิก