รายการกีรดิต สัจเดว์

บัวแก้ววันนี้

โดยคุณ กีรดิต สัจเดว์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์ และภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ คณะผู้แทนถาวรฯ สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ตลอดจนเสนอเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจต่างๆ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์งานที่สำคัญๆ ในรอบเดือน นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับรายการ จึงมีการตั้งคำถามประจำสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ฟังส่งคำตอบทางไปรษณียบัตรมาร่วมสนุกกับทางผู้จัดรายการ ซึ่งหากตอบถูกและโชคดี ก็จะได้รับรางวัลเป็นของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ ส่งไปให้ถึงบ้านอีกด้วย

วัน หัวข้อ
2013-06-28ภารกิจรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ/ การเยือนไทยของเลขาธิการเวียดนาม/ การปาฐกถา เจ้าฟ้าสิรินธร ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-06-21การประชุม FEALEC FMM/ การเยือนฟิลิปปินส์ของรองนายกรัฐมนตรี ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-06-14ภารกิจท่านรองนายกรัฐมนตรี , โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-06-07การเยือนมัลดีฟของนายกรัฐมนตรี/ การเยือนฮังการีและเยอรมันของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-05-31การเยือนศรีลังกา/ มัลดีฟส์/ การมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์/ งานเลี้ยง 180 ปี ไทย-สหรัฐฯ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-05-24ผลการประชุม The APWS 2 (ประชุมน้ำ)/ การเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีอินเดีย/ การไปญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรี ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-05-17ประธานาธิบดีทาจิกิสถาน เยือนไทย/ Africa Day/ การประชุมวิชาการด้านน้ำ/ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับโมซัมบิก ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-05-10การเยือนสหรัฐของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ/ การเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ/ การประชุม ARF DiREX 2013 ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-05-03นายกรัฐมนตรีเยือนมองโกเลีย/ เยือนไทยของติมอร์-เลสเต/ การให้เงินแก่จีนและปากีสถาน ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ