รายการ


บัวแก้ววันนี้

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์ และภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ คณะผู้แทนถาวรฯ สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ตลอดจนเสนอเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจต่างๆ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์งานที่สำคัญๆ ในรอบเดือน นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับรายการ จึงมีการตั้งคำถามประจำสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ฟังส่งคำตอบทางไปรษณียบัตรมาร่วมสนุกกับทางผู้จัดรายการ ซึ่งหากตอบถูกและโชคดี ก็จะได้รับรางวัลเป็นของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ ส่งไปให้ถึงบ้านอีกด้วย

วัน หัวข้อ
2017-12-2610 ประเทศจุดหมายปลายทางที่ต้องไปค้นหาในปี 2018
2017-12-1929 ประเทศไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2560
2017-12-12โครงการภาพยนตร์ไทยที่เมืองหลวงพระบาง สปป. ลาว / การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เกาหลี
2017-12-05วันชาติไทย / นานาชาติร่วมอาลัย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน
2017-11-28เน็ตประชารัฐ จากสาย Fiber สู่โอกาสของคนไทยทั้งประเทศ
2017-11-21รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ 2560
2017-11-14การประชุมอาเซียน-สหภาพยุโรป ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton กรุงเทพมหานคร
2017-11-07กฐินพระราชทาน ปี 2560
2017-10-31สานต่องานที่พ่อให้กับ 8 โครงการอาชีพพระราชทานตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9