รับฟังรายการสด
สาระน่ารู้งานกงสุลสาระน่ารู้งานกงสุล
05:30-06:00 น.

รายการกีรดิต สัจเดว์

บัวแก้ววันนี้

โดยคุณ กีรดิต สัจเดว์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์ และภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ คณะผู้แทนถาวรฯ สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ตลอดจนเสนอเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจต่างๆ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์งานที่สำคัญๆ ในรอบเดือน นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับรายการ จึงมีการตั้งคำถามประจำสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ฟังส่งคำตอบทางไปรษณียบัตรมาร่วมสนุกกับทางผู้จัดรายการ ซึ่งหากตอบถูกและโชคดี ก็จะได้รับรางวัลเป็นของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ ส่งไปให้ถึงบ้านอีกด้วย

วัน หัวข้อ
2015-12-01ภารกิจและกิจกรรมสำคัญของกระทรวงฯ ระหว่างวันที่ 23-2 พฤศจิกายน 2558 ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2015-11-24ผลการประชุมเอกอัครราชทูต/ กงสุลใหญ่ทั่วโลก+แนะนำกรอบคณะรัฐมนตรี/ แม่โขง-ล้านช้าง ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2015-11-17เตรียมการการประชุมเอกอัครราชทูต/ กงสุลใหญ่ ทั่วโลก 12-14 พฤศจิกายน 2558 ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2015-11-10ภารกิจ รมว.กต. การประชุม ASEM คร้งที่ 12 และการกล่าวปราศัย APBF 2015 ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2015-11-03กฐินพระราชทานที่กรุงย่างกุ้ง เมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2015-10-27การประชุม JC ไทย-มาเลเซีย และ ไทย-ลาว ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2015-10-20ความสัมพันธ์กันสหรัฐฯโดยรวม ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2015-10-13กิจกรรมความสัมพันธ์ไทย-จีน ครบรอบ 40 ปี ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2015-10-06ไทยกับตำแหน่งประธาน G77 และ ACD/ ข่าวกรมการกงสุล ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร