รายการ


บัวแก้ววันนี้

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์ และภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ คณะผู้แทนถาวรฯ สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ตลอดจนเสนอเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจต่างๆ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์งานที่สำคัญๆ ในรอบเดือน นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับรายการ จึงมีการตั้งคำถามประจำสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ฟังส่งคำตอบทางไปรษณียบัตรมาร่วมสนุกกับทางผู้จัดรายการ ซึ่งหากตอบถูกและโชคดี ก็จะได้รับรางวัลเป็นของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ ส่งไปให้ถึงบ้านอีกด้วย

วัน หัวข้อ
2016-05-10รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนเมียนมา/ การประชุมกลุ่ม 77 ที่พัทยา/ UNSC/ โครงการ CLMV ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-05-03CICA ครั้งที่ 23 และงานเมาลิด/ กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-04-26ภารกิจสำคัญในรอบสัปดาห์+ประชาสัมพันธ์ทุนต่างๆ ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-04-19Latin Link เยือนคิวบา/ ตัวอย่างงานสงกรานต์กระทรวงฯ ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-04-12งานกาชาด + ประวัติกาชาด ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-04-05การประชุม NSS ครั้งที่ 4/ MFA CEO Forum/ อบรมครูอาเซียน/ งานเสวนา "คนไทย กับ AC" ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-03-29การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 1 และการหารือกับมัลดีฟส์ ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-03-22ผลการประชุม ACD MM ครั้งที่ 14 และการหารือทวิภาคีระหว่างการประชุม ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-03-15สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงานเรื่องประสบการณ์ในการฝึกงานในกรมสารนิทเศ ดำเนินรายการโดยคุณกรองทอง สุขอร่าม และคุณอัญญานุช บำรุง