รายการกีรดิต สัจเดว์

บัวแก้ววันนี้

โดยคุณ กีรดิต สัจเดว์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์ และภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ คณะผู้แทนถาวรฯ สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ตลอดจนเสนอเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจต่างๆ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์งานที่สำคัญๆ ในรอบเดือน นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับรายการ จึงมีการตั้งคำถามประจำสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ฟังส่งคำตอบทางไปรษณียบัตรมาร่วมสนุกกับทางผู้จัดรายการ ซึ่งหากตอบถูกและโชคดี ก็จะได้รับรางวัลเป็นของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ ส่งไปให้ถึงบ้านอีกด้วย

วัน หัวข้อ
2016-02-02รายการพิเศษสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานในกระทรวงการต่างประเทศ (เจ้าหน้าที่กรมอาเซียน) ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-01-26ภารกิจกระทรวงการต่างประเทศในรอบสัปดาห์นี้/ เยือนอิหร่าน, รายงาน OECD} การดูงานที่น่าน ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-01-19รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรับมอบตำแหน่งประธานกลุ่ม G77/ ความร่วมมือใต้ ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-01-12กิจกรรม+ภารกิจ กระทรวงการต่างประเทศในช่วง 1-12 มกราคม 2559 (วันเด็ก,ยุวฑูต-G77) ดำเนินรายการโดย คุณวัลยา รื่นบุตร
2016-01-05
2015-12-29สรุปการหารือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 5+ LME WG ครั้งที่8
2015-12-22ภาพรวมการแบ่งหน่วยงานของกต. ,
2015-12-15สรุปภาพรวม Bike For Dad ส่วนต่างประเทศ/ ภารกิจสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศในรอบสัปดาห์ ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2015-12-08การประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร