รายการ


บัวแก้ววันนี้

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์ และภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ คณะผู้แทนถาวรฯ สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ตลอดจนเสนอเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจต่างๆ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์งานที่สำคัญๆ ในรอบเดือน นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับรายการ จึงมีการตั้งคำถามประจำสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ฟังส่งคำตอบทางไปรษณียบัตรมาร่วมสนุกกับทางผู้จัดรายการ ซึ่งหากตอบถูกและโชคดี ก็จะได้รับรางวัลเป็นของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ ส่งไปให้ถึงบ้านอีกด้วย

วัน หัวข้อ
2016-07-05ภารกิจเด่นในรอบสัปดาห์ (TIP Report/ การประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ) ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-06-28ASSK เยือนไทย/ กิจกรรมเด่นของ สอท./ สกญ. ในรอบสัปดาห์ ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-06-28บทบาทของสื่อกับประชาคมอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-06-21นายกรัฐมนตรีเยือนอินเดีย/ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอินเดีย/ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-06-14ปาฐกถานายกฯ (บางส่วน) ในการประชุม IISS Shangari-La Dialouge 15th Asia security Summit ที่สิงคโปร์ ดำเนินรายการโดยคุณอัญญานุุช บำรุง และคุณกรองทอง สุขอร่าม
2016-06-07ภารกิจกระทรวงการต่างประเทศตามหลัก SEP ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-05-31ภารกิจ/กิจกรรมสำคัญในรอบสัปดาห์ (MFA CEO Forum/ คณะธุรกิจบราซิลเยือนไทย ดำนเนิรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-05-24ผลการเยือนรัสเซียของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่ 17-20 พ.ค. 2559 ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-05-17นายกรัฐมนตรีเยือนรัสเซีย/ การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซีย สมัยพิเศษ ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร