รายการ


บัวแก้ววันนี้

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์ และภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ คณะผู้แทนถาวรฯ สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ตลอดจนเสนอเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจต่างๆ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์งานที่สำคัญๆ ในรอบเดือน นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับรายการ จึงมีการตั้งคำถามประจำสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ฟังส่งคำตอบทางไปรษณียบัตรมาร่วมสนุกกับทางผู้จัดรายการ ซึ่งหากตอบถูกและโชคดี ก็จะได้รับรางวัลเป็นของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ ส่งไปให้ถึงบ้านอีกด้วย

วัน หัวข้อ
2018-02-27การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
2018-02-20งานประกาศวาระแห่งชาติสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2018-02-13การเดินทางไปภูฏาน/ เสน่ห์แห่งปีนัง ดินแดนหลากวัฒนธรรม
2018-02-06เข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงกับโลกภายนอก
2018-01-30"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" หลักการทรงงานเพื่อความยั่งยืน
2018-01-23Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
2018-01-16ครูมืออาชีพ/อาชีพครู นักการทูต(บทบาท)
2018-01-09โครงการ "ช่วยกันก้าวคนละก้าว L.A." สรุปยอดเงินบริจาค / ฮีโร่ของคนไทย ตูน บอดี้สแลม
2018-01-02ภาพยนตร์สารคดี The Journey บันทึกการเดินทางถึงพ่อ/เยือนโลซาน แผ่นดินวัยเยาว์ในหลวงรัชกาลที่ 9