รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2018-01-0815สิ่งที่ควร ลด ละ เลิก เพื่อสุขภาพที่ดีต้อนรับปีใหม่
2018-01-05- พิธีแต่งงานชาวกัมพูชา - ศาลศีรษะปลาวาฬของแปลกพระราชวังเดิม
2018-01-04ตั้ง New Year's Resolution อย่างไรให้สำเร็จ
2018-01-0310 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน / 6 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใน 10 นาที
2018-01-02เตรียมเริ่มต้นปีใหม่ด้วยพร 7 ประการ/กระเช้าของขวัญปีใหม่
2018-01-01เที่ยวปีใหม่กรุงเทพฯ กับ 10 กิจกรรมน่าสนุกเพื่อคนอยู่เฝ้ากรุง
2017-12-29ดอกสาบเสือ (2)/ลำปาง เมืองชั้นรองในประวัติศาสตร์/คำสาปของสายน้ำ
2017-12-2810 เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากคนดังระดับโลก
2017-12-2740 ทริคเที่ยวต่างประเทศแบบประหยัด ทริปนี้ไม่มีถังแตก (ต่อ)