รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2020-09-03Good Jobs Economy : แนวคิดเศรษฐกิจที่สร้างงานที่ดีโดย Dani Rodrik
2020-09-021 ความฝัน ของคนรุ่นใหม่ ในมุมมอง อานันท์ ปันยารชุน
2020-08-28คุยกับทูต (ตอนที่ 3) โตเกียว
2020-08-27ชื่อของพายุมีที่มาอย่างไร
2020-08-26Happiness We Can Share
2020-08-258 วิธีโสดอย่างไรให้มีความสุข
2020-08-21วันวิทยาศาสร์แห่งชาติ
2020-08-20Pathological Lying การโกหกตัวตน
2020-08-18การร้องไห้ไม่ได้แย่อย่างที่คิด