รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2019-08-2310 ประโยชน์ของไข่ต้ม / 5 สิ่งประดิษฐ์ที่ได้มาจากความบังเอิญ
2019-08-09ตำราเรียนที่ดีคือการ"เรียนรู้นอกบ้าน" / สถานที่เที่ยวที่ลูกอยากพาแม่ไป
2019-08-07สุขภาพกับผู้สูงอายุ
2019-08-02วันสตรีไทย 1 สิงหาคม
2019-07-31สัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Internship Program
2019-07-26MagFish ปลารักษ์โลก
2019-07-24สมุนไพรกับสุขภาพผิว
2019-07-19เคล็ดลับการสร้างความสุขให้แก่ชีวิต / 5 ลักษณะของการเป็นผู้ให้ที่ดี
2019-07-17โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในโครเอเชีย ฮังการี เช็ก และ เยอรมัน