รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2020-02-14องค์ความรู้ห้องสมุดยุคใหม่ของสหราชอาณาจักร
2020-02-13"เพราะเรื่องกินคือเรื่องใหญ่" สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคปี 2020
2020-02-12รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดประชุม ASEAN-EU ครั้งที่ 2
2020-02-119 วิธีเปลี่ยนตัวเองให้คิดบวก
2020-02-07หากสื่อสิ่งพิมพ์ถึงจุดอวสาน บรรณารักษ์ ควรทำอย่างไร
2020-02-06The Ecological Choice ทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
2020-02-05สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
2020-02-04วิธีการดูแลสุขภาพของตัวเองและคนที่คุณรัก
2020-01-31หากสื่อสิ่งพิมพ์ถึงจุดอวสาน บรรณารักษ์ควรทำอย่างไร