รายการ


คุยกันวันศุกร์(อีสาน)

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2018-01-05
2017-11-24คุยกันวันศุกร์
2017-11-13ถ้อยแถลง เพื่อแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของไทยที่สำคัญในกรอบเอเปค ของนายกรัฐมนตรีของไทย 11 พ.ย. 2560
2017-11-10สามี-ภรรยา ชาวไทยป่วยเป็นโรคไตวายเฉียบพลันที่ญี่ปุ่น/ หญิงไทยถูกชายเกาหลีฆาตกรรม
2017-11-06ความคืบหน้ากรณ๊บริษัทคิงส์เกต คอนโซลิเต็ด จำกัด ยื่นหนังสือ ให้ไทยเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย
2017-11-03ธนาคารโลกประกาศการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
2017-10-30พิ๊อันเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมาน บนพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาท
2017-10-23พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ยังประโยชน์ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยจนถึงปัจจุบัน