รายการวีนัส อัศวภูมิ

คุยกันวันศุกร์(อีสาน)

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2014-07-25การแต่งตั้งผู้นำ/ การเลือกตั้งอินโดนีเซีย ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-07-21การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ การจัดระเบียบทางเท้า กทม. ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-07-18พายุไต้ฝุ่นรามสูร/ อิสราเอล/ การจัดงานปรองดอง สมานฉันท์ ดำนเนิรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-07-16สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตจักร บุญหลง ประจำกรุงเทลอาวีฟ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง
2014-07-14ผลการประชุม MRC (ต่อ)/ สภาผู้แทนโมร็อกโคเห็นชอบกฎหมายธนาคารอิสลาม ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-07-11ผลการประชุม MRC ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-07-09การเยือนต่างประเทศ (กัมพูชา ของ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-07-04การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-07-02การให้ความช่วยเหลือคนไทยของ สอท. สิงคโปร์/ แนวโน้มการเยือนประเทศไทยของนักท่องเที่ยวบรูไน ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย