รายการวีนัส อัศวภูมิ

คุยกันวันศุกร์(อีสาน)

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2014-07-04การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-07-02การให้ความช่วยเหลือคนไทยของ สอท. สิงคโปร์/ แนวโน้มการเยือนประเทศไทยของนักท่องเที่ยวบรูไน ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-06-23โครงการฝึกอบรมศีกษาภาษาไทยในมาเลเซีย/ คนไทยในมาเลเซีย ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-06-16ผลการสำรวจ Global Scan ของ BBC World Service/ กรณีน้ำมันรั่วที่มอนทารา ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-06-13UNESCO ยกย่องหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรเป็นบุคคลสำคัญ/ กรณีพิพาทดินแดนจีน-เวียดนาม ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-06-11ความร่วมมือในการปราบปรามการก่อการร้าย/ การก่อการร้ายที่การาจี ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-06-09ไวรัสเมอร์ส (ความคืบหน้า)/ เนปาลติดตั้งระบบเรดาห์/ ประเทศภูฏาน ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-06-06สถิติการปีนเขาเอเวอเรสต์/ ทหาร ตำรวจ จับยาบ้ากลางแม่น้ำโขง ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-06-04แต่งตั้งผู้นำลาว แทนผู้บริหารระดับสูงที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ/ รัฐใหม่ของอินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย