รายการ


คุยกันวันศุกร์(อีสาน)

 

                               จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2018-11-16นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมอาเซียนและโอกาสของไทยในการเป็นประธานอาเซียน
2018-11-09ครม.มีมติปลดล็อคเมียนมา, ลาว, กัมพูชา และเวียดนาม ยื่นเป็นลูกเรือ
2018-11-07กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดเว็บไซด์รับฟังความคิดเห็นระชาชน ร่าง พรบ. ชีวิตคู่
2018-11-0202/11/2561
2018-10-17การเตรียมข้อมูลในการเข้าร่วมการเป็นสมาชิก OPTPP FTA ไทย-อินเดีย
2018-09-21นายกเยือนเยาวชนใช้ดิจิทัลอย่างมีสติและพัฒนาการเรียน
2018-09-19นายกมอบงานกระทรวง ตั้งเป้าหมาย ไทยเป็นสปอตไลท์แห่งภูมิภาค
2018-09-12ผลการประชุมการหารือหรือส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว