รายการกนิษฐา ขันทะสาร


บัญชา ธิโกศรี

คุยกันวันพุธ(อีสาน)

โดยคุณ กนิษฐา ขันทะสาร, บัญชา ธิโกศรี

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2017-07-14ไทยเตรียมเปิดศูนย์ปรับสภาพแรงงานลาว , สรุปประเด็นข่าวประจำวัน
2017-07-07นรม.ประกาศใช้ ม.44 ผ่อนปรน พรก. แรงงานต่างด้าว
2017-06-21
2017-06-19กต. จัดนิทรรศการไทยแลนด์พรีเซนต์ สนองนะโยบายไทยแลนด์ 4.0
2017-06-14วันแรกของการเปิดให้ประชาชนตอบคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี
2017-06-12กระทรวงการต่างประเทศสั่งการให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก เตรียมสถานที่ พิธีการและจัดนิทรรศการในการพิธีถวายดอกไม้จันทร์
2017-06-09การดำเนินโครงการสร้างทักษะฝีมือแรงงาน/ลาว/กัมพูชา/เมียนมา , กต. เตือนคนไทยที่พำนัก/กำลังเดินทางไปยังกรุงปารีสให้ใช้ความระมัดระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกับทางและสอท. ณ กรุงปารีส
2017-06-07ผลสำเร็จในการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในอุเบกีซสถาน และรัสเซีย