รายการกนิษฐา ขันทะสาร


บัญชา ธิโกศรี

คุยกันวันพุธ(อีสาน)

โดยคุณ กนิษฐา ขันทะสาร, บัญชา ธิโกศรี

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2014-05-19อินเดียครองแชมป์เมืองที่มีมลภาวะทางอากาศสูงสุดในโลก/ 10 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศรุนแรง ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-05-16เหตุเรือเซวอลเกาหลีใต้ล่ม/ เกาะเซจู มรดกโลก ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-05-15เรียนรู้ภาษามาเลเซียมาลายู ตอน 2 ดำเนินรายการโดยคุณวีราทร วาราวอ
2014-05-14กงสุลใหญ่ชิงต่าว เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย/ พระคาร์ดินัลเข้าเฝ้าในหลวง ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-05-12การเยือน Asia Pacific ของ บารักโอบามา/ กองกำลังป้องกันตนเอง J.P. ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-05-09การบังคับใช้กำฆมายอาญาอิสลาม ผลกระทบและข้อควรปฏิบัติ ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-05-07การเยือน ASIA PACIFIC ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา/ บรูไนบังคับใช้กฎหมายอิสลาม ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-05-05การติดเชื้อ Mers - Coronavins/ การทลายจับฝงชูรสปลอมในลาว ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-05-02ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเยือนฟิลิปปินส์/ กฎหมายอาญาอิสลาม/ ร้านอาหารไทยบรูไน ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย