รายการ


คุยกันวันพุธ(อีสาน)

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2018-10-17การเตรียมข้อมูลในการเข้าร่วมการเป็นสมาชิก OPTPP FTA ไทย-อินเดีย
2018-09-21นายกเยือนเยาวชนใช้ดิจิทัลอย่างมีสติและพัฒนาการเรียน
2018-09-19นายกมอบงานกระทรวง ตั้งเป้าหมาย ไทยเป็นสปอตไลท์แห่งภูมิภาค
2018-09-12ผลการประชุมการหารือหรือส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว
2018-09-05ไทยยังคงได้รับการยกเว้นการตรวจตราในการเดินทางเข้าใต้หวัน แต่ปรับเหลือ 15 วัน
2018-08-29รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยผลการดำเนินการ AFTA Council ครั้งที่ 32/ งาน Thailand Focus 2018
2018-08-22นายกลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/ การจัดกิจกรรมพบปะกันระหว่างเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้
2018-08-10สอศ. - เยอรมันจัดอบรมครูพัฒนาทักษะภาษา ส่งเด็กฝึกวิชาชีพ ยกระดับอาชีวะศึกษา