รายการกนิษฐา ขันทะสาร


บัญชา ธิโกศรี

คุยกันวันพุธ(อีสาน)

โดยคุณ กนิษฐา ขันทะสาร, บัญชา ธิโกศรี

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2016-12-07สรุปประเด็นข่าวประจำวัน , โฆษก กต. -แถลงการให้ความช่วยเหลือนศ.ไทยที่ประสบอุบัติเหตุทางรถไฟในรัสเซีย ดำเนินรายการโดยบัญชา ธิโกศรี
2016-12-05กราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นครองราชรัชกาลที่ 10/ พาณิชย์ ปรับขึ้นราคาสินค้าปี 60 ดำเนินรายการโดยคุณกนิษฐา ขันทะสาร
2016-12-0217 ปี เศรษฐกิจพอเพียง/ เฝ้าระวังไข้หวัดนก/ พิธีปัญญาสมวาร ดำเนินรายการโดยคุณกนิษฐา ขันทะสาร
2016-11-30นรม. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย , สรุปผลงานการขับเคลื่อนรัฐบาล "กต" ดำเนินรายการโดยบัญชา ธิโกศรี
2016-11-28มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ แจกเงินผู้มีรายได้น้อย ดำเนินรายการโดยบัญชา ธิโกศรีและกนิษฐา ขันทะสาร
2016-11-25ยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดำเนินรายการโดยกนิษฐา ขันทะสาร
2016-11-18กิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง 22 พ.ย. 59