รายการ


คุยกันวันพุธ(อีสาน)

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2017-06-14วันแรกของการเปิดให้ประชาชนตอบคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี
2017-06-12กระทรวงการต่างประเทศสั่งการให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก เตรียมสถานที่ พิธีการและจัดนิทรรศการในการพิธีถวายดอกไม้จันทร์
2017-06-09การดำเนินโครงการสร้างทักษะฝีมือแรงงาน/ลาว/กัมพูชา/เมียนมา , กต. เตือนคนไทยที่พำนัก/กำลังเดินทางไปยังกรุงปารีสให้ใช้ความระมัดระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกับทางและสอท. ณ กรุงปารีส
2017-06-07ผลสำเร็จในการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในอุเบกีซสถาน และรัสเซีย
2017-06-05การลงนามแถลงการร่วม รมต.เกษตรของไทย-ญี่ปุ่น ร่วมต่อต้านการทำประมงผิดกฏหมายฯ
2017-06-02ไทย-ััชเซีย ลงนาม MOU เสนอจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อให้บริการสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คและเว็บไซด์ค้นหาข้อมูล
2017-05-31ไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรี RCEP สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3
2017-05-29พานิชย์สั่งจัหวัดที่มีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งสปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย สำหรวจพื้นที่ก่อนพัฒนาเป็นตลาดประชารัฐ ดึงประเทศเพื่อนบ้านซื้อสินค้าไทย
2017-05-26ไทย-สปป.ลาว ตั้งเป้าเพิ่มการค้าระหว่างกัน 10,000 ล้านดอลลาร์ ภายใน 5 ปี , ความคืบหน้าความร่วมมือรถไฟไทย-จีน