รายการ


คุยกันวันพุธ(อีสาน)

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2018-11-23ตม. เปิดตัว e-Visa on Arrival ผ่านเว็บไซด์
2018-11-21ความร่วมมือไทย-ยูเรเชีย เพื่อขยายการค้าการลงทุนระหว่างกัน
2018-11-16นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมอาเซียนและโอกาสของไทยในการเป็นประธานอาเซียน
2018-11-09ครม.มีมติปลดล็อคเมียนมา, ลาว, กัมพูชา และเวียดนาม ยื่นเป็นลูกเรือ
2018-11-07กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดเว็บไซด์รับฟังความคิดเห็นระชาชน ร่าง พรบ. ชีวิตคู่
2018-11-0202/11/2561
2018-10-17การเตรียมข้อมูลในการเข้าร่วมการเป็นสมาชิก OPTPP FTA ไทย-อินเดีย
2018-09-21นายกเยือนเยาวชนใช้ดิจิทัลอย่างมีสติและพัฒนาการเรียน