รับฟังรายการสด
ยุวทูต On Airยุวทูต On Air
17:30-18:00 น.

รายการกนิษฐา ขันทะสาร


บัญชา ธิโกศรี

คุยกันวันจันทร์(อีสาน)

โดยคุณ กนิษฐา ขันทะสาร, บัญชา ธิโกศรี

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits 

วัน หัวข้อ
2017-06-21
2017-06-19กต. จัดนิทรรศการไทยแลนด์พรีเซนต์ สนองนะโยบายไทยแลนด์ 4.0
2017-06-14วันแรกของการเปิดให้ประชาชนตอบคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี
2017-06-12กระทรวงการต่างประเทศสั่งการให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก เตรียมสถานที่ พิธีการและจัดนิทรรศการในการพิธีถวายดอกไม้จันทร์
2017-06-09การดำเนินโครงการสร้างทักษะฝีมือแรงงาน/ลาว/กัมพูชา/เมียนมา , กต. เตือนคนไทยที่พำนัก/กำลังเดินทางไปยังกรุงปารีสให้ใช้ความระมัดระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกับทางและสอท. ณ กรุงปารีส
2017-06-07ผลสำเร็จในการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในอุเบกีซสถาน และรัสเซีย
2017-06-05การลงนามแถลงการร่วม รมต.เกษตรของไทย-ญี่ปุ่น ร่วมต่อต้านการทำประมงผิดกฏหมายฯ
2017-06-02ไทย-ััชเซีย ลงนาม MOU เสนอจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อให้บริการสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คและเว็บไซด์ค้นหาข้อมูล